www.ioinformatics.org
Oficiálna stránka Medzinárodnej olympiády v informatike.

http://ceoi2011.mimuw.edu.pl/
Stránka stredoeurópskej olympiády v informatike.

www.ksp.sk
Oficiálna stránka Korešpondenčného seminára z programovania. Na stránke nájdete informácie o súťažiach v programovaní organizovaných FMFI UK

www.ksp.sk/mop
Na stránke nájdete informácie o Olympiáde v informatike  –  aktuálne zadania, archív zadaní, výsledkové listiny…

http://oi.sk/yearbooks.php

Všetky materiály súvisiace s Olympiádou v informatike sú každoročne spracúvané do prehľadnej ročenky, ktorá je vydávaná aj v tlačenej podobe. Ak sa k papierovým výtlačkom ročeniek neviete dostať, na tejto stránke si môžete stiahnuť ich elektronickú verziu.