Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 52. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 18. – 20. 4. 2018, Bratislava:

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Martin Hôždala, Gymnázium, Jablonská 5, Myjava, kat. B – Martin Franek, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza a kat. C — Miloslav Mišík, Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava.

Celoštátne kolo 52. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť, 20. – 22. 4. 2018, Bratislava:

Výsledkové listiny

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice a kat. B – Oliver Sporka, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.

Celoštátne kolo 52. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 13. – 14. 6. 2018, Košice:

Výsledkové listiny

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach získali: Jakub Jarabica, Základná škola, č. 680, Stará Bystrica
a Laura Tomicová, Základná škola, č. 781, Skalité.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získal: Peter Zubrický, Základná škola, Cabajská 2, Nitra.

Medzinárodné kolo

V dňoch 15. – 22. 7. 2018 sa v Teheráne, Irán, uskutočnil 29. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády. 

Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 261 súťažiacich zo 71 krajín. Výsledok dosiahnutý slovenskými účastníkmi je zisk štyroch bronzových medailí.  

Nasledujúci 30. jubilejný ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa bude konať v dňoch 14. – 21. 7. 2019 v Szegede, Maďarsko. 

Zoznam dospelých účastníkov: 

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
Mgr. Jaroslav Ferenc, FMI Basel, Bazilej, Švajčiarsko 

Zoznam súťažiacich: 

Jana Hennelová, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy – bronzová medaila 
Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila 
Oliver Sporka, ŠpMNDaG, Bratislava – bronzová medaila 
Šimon Benjamin Špányi, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – bronzová medaila 

Ďalšie informácie nájdete na: http://ibo2018.org/ 

vyhodnotenie

Slovenská delegácia: J. Ferenc, O. Sporka, J. Hennelová, Š. B. Špányi, M. Slaninová, D. Kopčak, P. Fedor.Zdroj: archív slovenskej delegácie IBO

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo