V dňoch 28. 4. – 5. 5. 2018 sa v Ljubljane, Slovinsko uskutočnil 16. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO).

Súťaže sa zúčastnilo 25 krajín, ktoré spolu priviedli 52 súperiacich družstiev. Slovenskú republiku reprezentovali dve družstvá v sprievode troch vedúcich pedagógov. 

Naša krajina opäť potvrdila, že patrí k európskej špičke v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch. Obe družstvá z pohľadu vedúcich reprezentácie podali vynikajúci výkon, preukázali vysokú kvalitu vedomostí a zručností  a prispeli k výbornému zaradeniu v poradí krajín. Z Ljubljany sme si priniesli jednu zlatú a jednu bronzovú medailu !   

Nasledujúci ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutoční v Portugalsku. Slovensko bude organizovať túto olympiádu v roku 2020, kedy budeme hostiť tých najlepších študentov z Európy pre oblasť prírodných vied.

svk team

foto: celá 9-členná delegácia SR 

_nt32834

foto (Nebojša  Tejić / STA): zlatí medailisti Alica Ištoková a Ronald Doboš 

Zoznam dospelých účastníkov:

  • doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava – biológia a národný koordinátor
  • RNDr. Ľubomír Mucha, CVČ – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, Košice– fyzika
  • RNDr. Erik Szabó, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava – chémia

Zoznam súťažiacich:

Družstvo B – zlatá medaila 

  • Alica Ištoková, Gymnázium V. Mihálika, Sereď 
  • Ronald Doboš, Gymnázium, Poštová 9, Košice 
  • Tomáš Štefanov, Gymnázium, Malá Hora 3, Martin    

Družstvo A – bronzová medaila 

  • Oliver Sporka, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava 
  • Samuel Novák, Gymnázium, Poštová 9, Košice 
  • Adam Chalúpek, Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava

spracovala: BKN