Celoštátne kolo

Výsledkové listiny

Medzinárodné kolo

V dňoch 17. – 30. 7. 2016 sa v Berlíne, Nemecko konal 9. ročník Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku.

Súťaže sa zúčastnilo 125 žiakov z 64 krajín sveta a zastúpené boli krajiny všetkých kontinentov. Na samotnú súťaž boli za každú krajinu nominovaní dvaja účastníci. Slovenskí účastníci preukázali veľkú jazykovú zdatnosť a v porovnaní s výkonom a úrovňou ostatných účastníkov sa radili medzi najlepších. Oproti minulosti nebol na začiatku súťaže použitý jazykový test, takže naši účastníci sa dostali do kategórií, kde sa museli popasovať s obrovskou konkurenciou študentov pochádzajúcich z nemeckého prostredia. Samotná súťaž pozostávala z troch súťažných kôl. V prvom bolo potrebné vytvoriť plagát na tému Berlín mojimi očami a jeho súčasťou bol text v rozsahu cca. 200 slov. Druhé kolo pozostávalo z kvízu a v treťom kole museli súťažiaci pripraviť skupinovú prezentáciu na určenú tému. Napriek tomu, že naši účastníci nedoniesli medailu preukázali veľmi dobré jazykové znalosti a vysokú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku.

Nasledujúci 10.ročník Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku sa uskutoční v roku 2018 v Nemecku.

Zoznam dospelých účastníkov:

PhDr. Helena Hanuljaková, Štátna jazyková škola, Bratislava – vedúca delegácie
Ing. Mgr. Marianna Fonód, účastníčka seminára v rámci IDO, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Bratislava – učiteľka NJ

Zoznam súťažiaci:

Ágnes Erzsébet Horváth, Gymnázium, Nové Zámky – 5. miesto, kategória B2
Lenonard Žilka, Gymnázium, Zvolen – 4. miesto, kategória B1

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/ido.html?wt_sc=ido2016 

foto%20ido

Slovenská delegácia: H. Hanuljaková, Á. Erzsébet, L. Žilka  

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

OKRESNÉ KOLO

KRAJSKÉ KOLO

CELOŠTÁTNE KOLO