Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 9. ročníka Technickej olympiády, kat. A – súťaž dvojíc, 2. – 3. 5. 2019, Banská Bystrica:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

 Celoštátne kolo