Celoštátne kolo

      Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády, kat. A, B, C, D: 29. – 30. 4. 2011, Trenčianske Teplice

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Obvodné kolo DO:

Obvodné kolo DO (maďarská verzia):

Krajské kolo DO:

Celoštátne kolo DO: