Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv. 

Domáce kolo

Školské kolo

Okresné kolo

 Krajské kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 54. ročníka Chemickej olympiády, kat. A, EF, 7. – 10. 3. 2018, Rakovice, Trnava:


Cenu Zväzu farmaceutického a chemického priemyslu získali:
 

v kat. A – Orságh Martin, Gymnázium J. Lettricha, Martin; Chovanec Michal, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza; Rukovanský Peter, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky; Gonda Peter, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza; Kavka Peter, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza a Novák Samuel, Gymnázium, Poštová 9, Košice.

v kat. EF – Podolský Slavomír, SOŠ, Štefániková 39, Svit; Budoš Branislav, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica; Špaková Monika, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky; Polák Ondrej, SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava; Mečiarová Tatiana, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky a Szabóová Barbora, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica.

Cenu Prievidzskej chemickej spoločnosti získali: 

v kat. A  Martin Orsagh, Gymnázium J. Lettricha, Martin 3 ceny PChS  za najlepšiu anorganickú a analytickú chémiu, za najlepšiu fyzikálnu chémiu, za najlepšiu organickú chémiu a cenu PChS Michal Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza za najlepšiu biochémiu.

v kat. EF – Budoš Branislav, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica 2 ceny Rady PChS za najlepšiu všeobecnú a fyzikálnu chémiu a za najlepšiu organickú chémiu a chémiu prírodných látok a biochémiu.

Medzinárodné kolo

Jubilejný 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (ICHO) sa konal v Bratislave a Prahe v termíne 19. – 29.7.2018. Práve Praha bola v roku 1968 hosťujúcim mestom, kde sa uskutočnil 1. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády.

Tohtoročného medzinárodného kola sa zúčastnilo celkovo 300 súťažiacich zo 76 krajín.

Naši súťažiaci vybojovali spolu 2 strieborné a 2 bronzové medaily. Striebornú medailu získali reprezentanti: Peter Rukovanský a Martin Orságh. Bronzové medaily si zo súťaže odniesli: Michal Chovanec a Peter Gonda.    

Zoznam dospelých účastníkov:  

  • Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD. – Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava,
  • RNDr. Rastislav Serbin, PhD. – Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice. 

Zoznam súťažiacich:  

  • Peter Rukovanský, Gymnázium, Nové Zámky – strieborná medaila,
  • Martin Orságh, Gymnázium J. Lettricha, Martin – strieborná medaila,
  • Michal Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – bronzová medaila,
  • Peter Gonda, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – bronzová medaila

Nasledujúci 51. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa bude konať v termíne 21. – 30.7.2019 v Paríži (Francúzsko).  

Ďalšie informácie nájdete na: www.50icho.eu    

icho

Slovenská delegácia na ICHO 2018.
Zdroj: archív slovenskej delegácie ICHO.