Úvodné sústredenie

Úvodné sústredenie k súťaži Turnaj mladých fyzikov sa bude konať v Bratislave v dňoch 20. – 22. októbra 2009. Bližšie informácie nájdete v pozvánke. 

Celoštátne kolo 28.-30.4.2010, Bratislava

12. ročník otvoreného kola Rakúskeho turnaja mladých fyzikov (AYPT)