logo%20tmf

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je súťaž družstiev žiakov stredných škôl v riešení fyzikálnych úloh, ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou a súčasne svojou formuláciou motivujú žiakov k náročnej tvorivej práci. Turnaj mladých fyzikov je súťaž spravidla päťčlenných družstiev. Najúspešnejší súťažiaci reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a na Otvorenom kole Rakúskeho turnaja mladých fyzikov, ktoré sa konajú každoročne.