Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 47. ročníka Olympiády v ruskom jazyku, 11. – 12. 4. 2017, Bratislava

        Výsledkové listiny

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo:

Celoštátne kolo: