Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku, 7. – 8. 6. 2021, online: 

VÝSLEDKOVÉ LISTINY: kategória 1Akategória 1Bkategória 1C, kategória 2Akategória 2Bkategória 2C

30. výročie Olympiády vo francúzskom jazyku

Napriek veľkej snahe, aby sa  jubilejný 30. ročník celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku uskutočnil prezenčne, pandemická situácia neumožnila stretnúť sa osobne. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže však aj napriek tomu súťaž zorganizovala a táto ani v online priestore nestratila na svojej výnimočnosti. Z krajského kola OFJ postúpili ďalej len víťazi z každej kategórie a tak sa na  CK  v termíne 7. 6. – 8. 6. 2021 už tradične zúčastnili len Crème de la Crème z celej republiky.
Jubilejný 30.ročník Olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnil pod záštitou prof. Mohameda Ketatu, riaditeľa Univerzitnej agentúry pre frankofóniu.

Po písomnom online teste uskutočnenom prostredníctvom platformy EduPage, kde si súťažiaci preverili znalosti z gramatiky, z francúzskej kultúry, schopnosti počúvania s porozumením, nasledoval písomný prejav, ktorý súťažiaci písali na zadané témy. Tretiu časť súťaže tvoril ústny prejav uskutočnený prostredníctvom videokonferencie zoom, počas ktorej opisovali obrázok, rozprávali na danú tému či priamo komunikovali s porotou.

Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola OFJ sa uskutočnilo 8. 6. 2021 v popoludňajších hodinách prostredníctvom videokonferencie. Zúčastnili sa ho doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., predsedníčka COK OFJMgr. Peter Lenčo, PhD., generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, mnohí významní zahraniční hostia, sponzori súťaže: Prof. Mohamed Ketata, riaditeľ AUF ECO, Emmanuel Samson, riaditeľ OIF-Crefeco, Emília Andrejová a Andrej Krchňavý, Zastúpenie Európskej komisie v Bratislave, Prof. Zhanat Bissenbayeva, Al-Farabi Kazakh National University, donnateur/ sponzor Roland Forrer a v neposlednom rade samozrejme súťažiaci.
Všetkým sponzorom ďakujeme za hodnotné ceny, ktorými sme ocenili prácu a šikovnosť súťažiacich a veľká vďaka patrí aj všetkým zahraničným hosťom, ktorí svojou podporou Olympiádu vo francúzskom jazyku obohacujú.
Hlavný partner – DS Automobiles zapožičal auto, ktorým predsedníčka CK OFJ rozvážala po celom Slovensku ceny, ktoré boli pripravené pre každého jedného súťažiaceho. Takto sa podarilo slávnostne súťažiacim ceny odovzdať a aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii aspoň čiastočne zachovať osobný kontakt. Pri príležitosti 30.výročia olympiády vo francúzskom jazyku a na oslavu výročia a štúdia francúzskeho jazyka Iuventa v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny sa spoločne opýtali bývalých najlepších olympionikov a študentov francúzskeho jazyka, čo im priniesla do života francúzština a ako im k úspechu pomohla olympiáda vo francúzskom jazyku. Krátke videá je možné vidieť na youtubovom kanály Iuventy.

Tešíme sa na ďalšie ročníky Olympiády vo francúzskom jazyku, šikovných súťažiacich aj skvelých porotcov a rozvíjanie používania francúzskeho jazyka na Slovensku.

Súťažné úlohy a riešenia 2020/2021

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv. 

Krajské kolo

Celoštátne kolo


Medzinárodné kolo

V školskom roku 2020/2021 sa Olympiáda vo francúzskom jazyku prvý krát vo svojej histórií nekončí celoštátnym kolom. Slovensko sa zúčastní aj Medzinárodnej olympiády vo francúzskom jazyku, ktorá sa bude konať online 7. – 9. 12. 2021. Slovenská delegácia v zložení piatich najúspešnejších žiakov celoštátneho kola zabojuje o medaily z priestorov Iuventy – Slovenský inštitút mládeže, ktorá sa spolu s Celoštátnou odbornou komisiou OFJ podieľa na zabezpečení účasti našich reprezentantov na svojej prvej medzinárodnej olympiáde vo francúzskom jazyku.

Organizačné pokyny a ďalšie inštrukcie k priebehu súťaže:

Workshopy pred MOFJ
Medzinárodná kancelária pre mládež (BIJ) organizuje prípravné workshopy pre súťažiacich MOFJ, ktoré sa uskutočnia od 8. – 25. novembra 2021, prostredníctvom platformy Teemew.
Slovenská delegácia má možnosť zúčastniť sa workshopov v čase:

  • Otvorenie: 8. novembra od 10:30 do 12:00
  • Workshop 1: 10. novembra od 16:00 do 19:00
  • Workshop 2: 16. novembra od 16:00 do 19:00
  • Workshop 3: 18. novembra od 16:00 do 19:00
  • Workshop 4: 22. novembra od 16:00 do 19:00
  • Workshop 5: 24. novembra od 16:00 do 17:30

Všetci sprevádzajúci učitelia sa musia zúčastniť informačného stretnutia 8. novembra od 9:00 do 10:30.

Slovensko po prvýkrát na Medzinárodnej olympiáde vo francúzskom jazyku a hneď s medailou

Všetko je raz prvýkrát a ani Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku (MOFJ) nie je výnimkou. MOFJ sa síce koná už 7. rok, no slovenská delegácia sa jej tento školský rok zúčastnila historicky po prvýkrát. Ďalšie prvenstvo má MOFJ v tom, že sa 7. – 9. decembra  konala prvýkrát online, a to rovno na inovatívnej platforme virtuálnej reality Teemew, ktorá umožňuje tvorbu vlastných virtuálnych bytostí – avatarov. Pod čestným predsedníctvom generálneho tajomníka Medzinárodnej Organizácie pre Frankofóniu (OIF) sa na olympiáde v nadšenej atmosfére spolu takto virtuálne stretlo 100 mladých ľudí z 20 krajín a 3 kontinentov.

Slovenskú delegáciu viedla pani doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., predsedníčka COK OFJ a jej súčasťou bol aj člen poroty Mgr. Christophe Callant. Členmi delegácie boli traja talentovaní študenti: Jozef Pukančík (Gymnázium L. Novomeského, Senica), Simona Gibalová (Gymnázium, Alejová 1, Košice) a Adriana Šinková (Gymnázium J. Hollého, Trnava). Vybraní žiaci sú úspešní riešitelia celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku, ktorého organizátorom je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ako vyzerala príprava na náročnú medzinárodnú súťaž? Členka tímu, Adriana Šinková popisuje celý proces nasledovne: „Súťaži predchádzala obsiahla príprava. Počas celého novembra sme sa pravidelne zúčastňovali rôznych webinárov, v rámci ktorých sme si vymieňali s inými účastníkmi názory na aktuálne témy ako rovnosť pohlaví, multikultúrna spoločnosť a podobne. Našu slovenskú delegáciu čakalo aj sústredenie s dvoma francúzskymi divadelníkmi. To by som nazvala “rýchlokurzom života“, keďže sme okrem tréningu vystupovania na verejnosti vo francúzštine dostali aj neoceniteľné rady ohľadom zvládania stresu, tímovej práce či efektívnej komunikácie. Tesne pred konaním olympiády nasledovalo niekoľko večerných meetingov v Zoome, kde nám neuveriteľne milý porotca Christophe Callant odovzdal svoje cenné know-how a pomohol nám lepšie pochopiť, čo nás vlastne čaká.“ 

Samotná MOFJ odštartovala 7. decembra písomným testom na tému Boj proti násiliu a šikane zraniteľných osôb, kde mali kandidáti za úlohu pripraviť simuláciu televíznej debaty, ktorú celý 8. december predstavovali 25-člennej porote, počas 20 minútovej interakcie na tému Sociálne siete ako siete pri tvorbe kamarátskych vzťahov. Ukázali tak svoju inteligenciu, úroveň nadobudnutej komunikačnej kompetencie vo francúzskom jazyku, svoje argumentačné schopnosti, obhajovali výber sociálnych sietí, zdôrazňovali ich výhody a nevýhody.

Počas záverečného ceremoniálu 9. decembra sa oceňovali víťazi. V individuálnych písomných testoch sa slovenskej delegácii veľmi darilo, nakoľko Jozef Pukančík získal vo svojej kategórii C1 krásne 1. miesto a vyhral tak dve letenky a pobyt v hoteli v Dubaji. Čo sa týka debatnej súťaže, slovenskému tímu chýbalo len 0,3 boda k umiestneniu. Prvé miesto vyhral tím z Moldavska.

Olympiádu organizovali OIF prostredníctvom svojho regionálneho centra pre strednú a východnú Európu (CREFECO), Konferencie ministrov školstva štátov a vlád Frankofónie (CONFEMEN) v spolupráci s Univerzitou Senghor v Alexandrii, Medzinárodným úradom pre mládež (BIJ) Wallonie-Bruxelles, TV5Monde, Medzinárodnej federácie učiteľov francúzštiny (FIPF) a France Education International (FEI), s podporou Spojených arabských emirátov. Podujatie bolo medzikultúrnou výmenou par excellence medzi mladými francúzsky hovoriacimi ľuďmi.

Na záver by chcela IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže poďakovať p. doc. Bírovej, za vedenie tímu, organizáciu účasti a reprezentáciu Slovenska na medzinárodnej pôde. Veríme, že druhý ročník MOFJ bude pre Slovensko minimálne rovnako úspešný ako tento. Poďakovanie patrí aj lektorom z divadla Theatra a pánovi Callantovi za ich spoluprácu a pomoc pri príprave našej delegácie. V neposlednom rade patrí naše poďakovanie mladým nadšencom francúzskeho jazyka, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko na MOFJ v roku 2021.         

Autor: Alexandra Pačutová, Jana Bírová

Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku
Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku
Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku
Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku
Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku
Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku