Pokyny

OBVODNÉ A KRAJSKÉ KOLO

Hodnotiace tabuľky nájdete v časti 20. ročník OAJ, 2009/2010 – Tlačivá.

Tlačivá

ŠKOLSKÉ KOLO

Výsledkovú listinu a vyhodnotenia podujatia je potrebné zaslať elektronickou poštou predsedovi príslušnej obvodnej komisie. Kontaktné údaje vám poskytnú pracovníci KŠÚ, resp. poverených CVČ zodpovední za oblasť POPS.

OBVODNÉ KOLO

Výsledkovú listinu a vyhodnotenia podujatia je potrebné zaslať elektronickou poštou predsedovi príslušnej krajskej komisie. Kontaktné údaje nájdete v časti OAJ – Adresáre.

KRAJSKÉ KOLO

Výsledky celoštátneho kola

Celoštátne kolo 20. ročníka Olympiády v anglickom jazyku sa konalo v Bratislave v dňoch 7. – 8. apríla 2010 na Základnej škole, Hlboká cesta 4.