Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 29. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, 26. – 27. 3. 2019, Bratislava:

Olympiáda v anglickom jazyku je úspešne za nami

V dňoch 26. až 27. marca 2019 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 29. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 64 najlepších súťažiacich z celého Slovenska. Súťažiaci v prvý deň bližšie spoznali naše hlavné mesto – Bratislavu, vďaka anglicky hovoriacemu sprievodcovi. Druhý olympiádny deň sa už niesol v súťažnej atmosfére. Súťažiacich, ktorí boli rozdelení do ôsmych kategórií, čakali náročné úlohy, s ktorými sa počas troch hodín patrične popasovali.

Všetci účastníci však netrpezlivo očakávali slávnostné vyhlásenie výsledkov a oceňovanie víťazov, ktoré sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Víťazmi sa v jednotlivých kategóriách stali: Barbora Madarasová zo Základnej školy Park Angelinum, Košice v kategórii 1A; Simona Polakovičová zo Základnej školy v Nových Zámkoch v kategórii 1B; Kristína Szegediová zo Základnej školy v Nových Zámkoch v kategórii 1C; Matúš Halák z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave v kategórii 2A; Sára Jakubčová z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom v kategórii 2B; Adela Dujsíková z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch v kategórii 2C1; Zora Reilly z Gymnázia, Metodova 2 v Bratislave v kategórii 2C2; András Zemes zo Spojenej školy v Nových Zámkov v kategórii 2D.

Veľké poďakovanie patrí partnerom Olympiády v anglickom jazyku, ktorí vo významnej miere podporili toto podujatie. Ďakujeme pani riaditeľke Štátnej jazykovej školy Palisády, PhDr. Side Horváthovej, za možnosť uskutočniť súťaž v priestoroch školy. Rovnako tak ďakujeme vydavateľstvám Foreign Langugage Publication, The Slovak Spectator, Oxford University Press a Macmillan za hodnotné ceny, ktoré získali súťažiaci za svoju účasť či víťazstvo v jednotlivých kategóriách.

K víťazstvu súťažiacim ešte raz gratulujeme a pevne veríme, že svoje vedomosti  a skúsenosti z olympiády využijú aj v budúcnosti.  

Autor: Zuzana Kovaľanová   

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo